ES Finansuojami projektai

Nr.
Projektas
Projekto aprašymas
Prašomas finansavimas
Projekto vertė
Būsena
1
NANOFILTRACIJOS MEMBRANŲ IR PAŽANGIOSIOS OKSIDACIJOS TECHNOLOGIJOS KŪRIMAS IR TAIKYMAS IŠMANIŲJŲ MIESTŲ APYTAKINĖS SISTEMOS VANDENS VALYMUI (NAFOX) Nr.01.2.1-LVPA-K-856-02-0064 
Šio projekto metu pradedant 4 TPL bus sukurta inovatyvi hibridinė tiesioginio valymo nanofiltracijos ir pažangiosios oksidacijos užteršto vandens valymo technologija (procesas), skirta valyti išmaniuosiuose miestuose susidarantį užterštą vandenį, o projekto pabaigoje technologija atitiks Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą 7-ąjį MTEP klasifikacijos etapą…(Plačiau)
190 136,60 Eur
283 880,29 Eur
Projektas įgyvendinamas
2

MAKROPORINIŲ ADSORBENTŲ TECHNOLOGIJOS PRITAIKYMO BIOGENAIS IR LENGVAI SKAIDŽIOMIS ORGANINĖMIS MEDŽIAGOMIS UŽTERŠTAM VANDENIUI VALYTI GALIMYBIŲ STUDIJA Nr. 01.2.1-MITA-T-851-01-0091  

Šio projekto metu bus sintetinamos ir išbandomos makroporinės polimerinės granulės (MPG) tyrimus atliekant tiek modelinėje sistemoje, tiek MPG išbandant valant realų, grūdų perdirbimo įmonės užterštą vandenį Projekto metu atlikus numatytas veiklas bus rengiama techninė galimybių studija, kurios metu bus pateikiamos aiškios išvados ir rekomendacijos jos tolimesniam vystymui, siekiant MPG technologiją pritaikyti praktiškai rinkoje… (Plačiau)

3 999,80 Eur
5 714,00 Eur
Projektas įgyvendinamas
3

SINERGETINĖS PAŽANGIOSIOS OKSIDACIJOS TECHNOLOGIJOS (SPOT), SKIRTOS VALYTI UŽTERŠTĄ PRAMONINĮ IR GERIAMĄJĮ VANDENĮ, HIBRIDINIO PROTOTIPO SUKŪRIMAS IR TESTAVIMAS Nr. TPP-03-016 

Projekto metu bus sukurtas ir imituojant realią veikimo aplinką, kurios metu naudojamas geriamasis ir/ar pramoninis užterštas vanduo, išbandytas sinergetinės pažangios oksidacijos technologijos (SPOT) hibridinis 20 litrų talpos prototipas. Prototipo veikimo principas…(Plačiau)

69 419,49 Eur

80 203,90 Eur
Projektas įgyvendinamas