inovatyvios Vandens valymo technologijos

Pažangioji oksidacija
Komandos specialistai kuria ir pritaiko inovatyvias geriamojo vandens paruošimo ir užteršto vandens valymo technologijas, pagrįstas ozonavimo, UV fotokatalizės ir Fentono procesais.

Taikymo sritys: sunkiai skaidomų junginių šalinimas, ketvirtinis nuotekų valymas, dezinfekcija, filtrato apdorojimas, ir kt.

Biologiniai procesai

Naudojant ir tarpusavyje apjungiant biotechnologinius procesus bei specialias mikroorganizmų kultūras, kuriamos ir diegiamos biologinio vandens valymo sistemos.

Taikymo sritys: biologiškai skaidžių junginių šalinimas, fosforo ir azoto šalinimas, pramoninių nuotekų valymas ir kt.

Adsorbentai

Konkrečiai pramonės sričiai pritaikomi komerciniai ir kuriami individualūs adsorbentai, kurie skirti tiek geriamajam, tiek užterštam pramoniniam vandeniui filtruoti/valyti.

Taikymo sritys: pesticidų, farmacinių medžiagų šalinimas, ketvirtinis nuotekų valymas, geriamojo vandens paruošimas ir kt.

Biologiškai aktyvūs sorbentai (BAS)

BAS sistemos, kurias sudaro specialiai atrinkti/pagaminti sorbentai ir specifinės mikroorganizmų kultūros, naudojamos kur reikalingi efektyvesni sprendimai esantiems tradiciniams aktyvaus dumblo valymo įrenginiams.

Taikymo sritys: buitinių ir pramonių nuotekų valymas, azoto ir fosforo šalinimas, naftos pramonės nuotekų valymas ir kt.