sprendimai pramonei

Promlemos idektifikavimas
Atliekant mokslinius tyrimus ir analizuojant surinktus bandinius  identifikuojama egzistuojanti problema (pvz. sutrikusi valymo įrenginių veikla; reikalinga nustatyti užteršto vandens sudėtis; poreikis identifikuoti biomasės inhibitorius ir kt.)
Problemos sprendimas
Remiantis gautais tyrimų rezultatais pasiūlomi galimi problemos sprendimo būdai, atliekami laboratoriniais–pilotiniai tyrimai, asistuojama kuriant ir paleidžiant naujus ar modernizuojant senus valymo įrenginius, pateikiamos rekomendacijos.
Projekto koordinavimas
Viso mokslinių tyrimų ir problemos identifikavimo–sprendimo metu, “Bioksa” komanda užsiima projekto koordinavimu, reikiamų medžiagų įsigijimu ir montavimu, bandinių surinkimu ir analize ir kt.
Aptarnavimas po projekto
Užsakovui pageidaujant komandos nariai prižiūri ir teikia rekomendacijas tolimesniam įrenginių eksploatavimui ir priežiūrai, atlieka rutininę monitoringo programą, siūlo atitinkamus sprendimus ir kt.